I/O

Access external SD card

http://stackoverflow.com/questions/18050388/get-external-sdcard-location-in-android
On Samsung Galaxy S3:
path = "/storage/extSdCard/…";
Applicaties die om de benodigde permissie write_external_storage vragen lijken voortaan alleen leestoegang te krijgen op de sd-kaart. Wel blijft het mogelijk om content op het interne geheugen te modificeren met write_external_storage.
Google had eerder al restricties opgelegd aan het modificeren van data op de sd-kaart door apps. Dat werd bewerkstelligd door het maken van een nieuwe permissie, genaamd write_media_storage voor het verkrijgen van schrijftoegang op de sd-kaart en deze vervolgens ontoegankelijk te maken voor applicatie-ontwikkelaars.
Daarbij mag de permissie write_external_storage alleen nog schrijftoegang geven tot het interne geheugen, terwijl voor de sd-kaart slechts leestoegang wordt gegeven. Op deze manier kunnen apps dus toestemming vragen om data op het interne geheugen te modificeren, maar blijft het op de sd-kaart beperkt tot een eigen folder die voor de app wordt aangemaakt.

Read textfile

http://stackoverflow.com/questions/12421814/how-to-read-text-file-in-android

Write to a textfile

http://stackoverflow.com/questions/13779256/how-do-i-write-to-a-txt-file-in-android
http://stackoverflow.com/questions/14376807/how-to-read-write-string-from-a-file-in-android

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License