Linux Mailserver

Installation mail server

Opmerking mail
Zowel Dovecot als Getmail4 kunnen gebruik maken van de mail-formaten Maildir en mbox.
Keuze: Maildir
Reden: elke mail is een apart bestand.

Dovecot kan geïnstalleerd worden als Imap of als pop3 server. De bedoeling is dat de mail op de server blijft. We kiezen dus voor Imap.
In Evolution kun je dan instellen dat de mail toch offline beschikbaar blijft.

We kiezen voor de simple virtual user installation.

Sites
https://help.ubuntu.com/community/POP3Aggregator
Andere:
https://help.ubuntu.com/community/Dovecot
http://wiki.dovecot.org/HowTo/SimpleVirtualInstall

Aanmaken user voor mail
sudo adduser vmail
password: ***
Full Name: vmail-user_for_mail
Rest blanco laten

Installatie Dovecot
sudo apt-get install dovecot-imapd
Let op: ook openssl en mysql worden dan geïnstalleerd!
Pas het configuratie-bestand /etc/dovecot/dovecot.conf aan:
Uncomment mail_location = maildir:~/Maildir
Pas aan naar: mail_location = maildir:/home/vmail/Maildir
Uncomment disable_plaintext_auth = no

Dovecot.conf sections:
main (protocols, plaintext_auth)
Logging
SSL setttings
Login processes
Mailbox locations and namespaces
Mail processes
Mailbox handling optimizations
Maildir specific settings
mbox-specific settings
dbox-specific settings
IMAP specific settings
POP3 specific settings
LDA specific settings
Authentication processes
Dictionary server settings
Plugin settings

Maildirectory aanmaken:
sudo maildirmake.dovecot /home/vmail/Maildir
Rechten instellen voor de vmail gebruiker.
Starten dovecot: sudo /etc/init.d/dovecot start
Testen of hij werkt: telnet localhost imap

Het grootste probleem zit hier in de rechten. Nooit goedgekregen dat ik als om het elke welke gebruiker mail kan opvragen. De gebruiker moet aangemaakt zijn als gebruiker op de server. Dit moet echter anders kunnen!!!

Installeren Getmail4
sudo apt-get install getmail4
Aanmelden als vmail.
zie http://www.howtoforge.com/debian_etch_getmail
Configuratie bestand: ~/.getmail/getmailrc
[retriever]
type = SimplePOP3Retriever
server = mail-in.telenet.be
username = a…
password = …

[destination]
type = Maildir
path = /home/vmail/Maildir/
[options]
delete = false
read_all = false

delete = true: mail dadelijk van server verwijderen
delete = false: laat mail op server staan
read_all = only get new messages

Aangepast naar:
delete_after = 10

This deletes the mails after 10 days on the server.

Je kan de mail nu opvragen met getmail.
Indien het configuratiebestand niet getmailrc heeft, kun je de naam aangeven met getmail –rcfile=filename

Automatisch uitvoeren:
crontab -e
Dit start de crontab editor op.
Vul volgende regel in:
0 17,18,19,20,21,22,23 * * * /usr/bin/getmail
Dit zorgt ervoor dat het commando getmail wordt uitgevoerd om 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 elke dag.
Voor meer uitleg over crontab:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=102626
Let erop dat crontab altijd wordt uitgevoerd met de rechten van de huidige gebruiker. Je moet dus als vmail zijn aangelogd om de crontab aan te maken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License